Tidsplan

Tidsplan - årshjul for aflevering af budgetter, regnskab osv.

Provst for det Østlige Distrikt og konstitueret provst for det Vestlige Distrikt i Næstved Provsti, Vagn Birk Jensen