Kontaktoplysninger

Provst Anna Helleberg Kluge

Provstikontoret: Næstved Provsti, Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved
Tlf. 51 55 47 61, Email: naestved.provsti@km.dk
Provstikontorets åbningstider: Efter aftale. Uanmeldt besøg: bedst t
irsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10.00 - 15.00.

Provst Anna Helleberg Kluge, Ostenfeldtsvej 16, 4700 Næstved, Tlf. 31 36 21 05, Email: ahe@km.dk - fridag mandag.

Provstisekretær Anita Bahn Ring, Tlf. 51 55 47 61, Email: abri@km.dk  

Provstisekretær Pia Birgitta Thomsen, Tlf. 51 55 98 18, Email: pbt@km.dk  (tirsdag og fredag)

Provstikonsulent Benny Lykkegaard, Tlf. 24 26 01 91, Email: BEL@km.dk