PU og provstiudvalgsmøder

Provstiudvalg og provstisekretær

Sager til behandling på provstiudvalgsmøde skal fremsendes til: naestved.provsti@km.dk eller pr. post så de er provstiudvalget i hænde senest 8 dage før mødet afholdes.

Kontaktoplysninger: Provstiudvalget - klik eller se nederst

Provstiudvalgets møder:

Møderne holdes, hvis ikke andet anført, på provstikontoret, Østre Kapelvej 10, Næstved - spørg evt. på tlf. 51 55 47 61

16. januar 2019 kl. 13 i Marvede Præstegård

20. februar 2019 kl. 13

13. marts 2019 kl. 13

10 april 2019 kl. 13

30. april 2019 (tirsdag) kl. 13-18

7. maj 2019 kl. 13-17 (lukket møde - forvaltning og visioner)

28. maj 2019 (tirsdag) kl. 13-17.30

14. juni 2019 (fredag) kl. 9-13.30

18. juni 2019 – budgetsamråd i Skt. Jørgens Sognegård

21. august 2019 - kl. 13

4. september 2019 kl. 13 – budgetmøde (lukket møde)

11. september 2019 kl. 13

11. oktober 2019 kl. 9.30-14

6. november 2019 kl. 13

11. december 2019 kl. 13

 

Formandsmøde d. 22. januar 2019 kl. 17.30 i Sct. Mortens Sognegård

Næstved Provstiudvalg

Formand - født medlem

Anna Helleberg Kluge

Ostenfeldtsvej 16

4700 Næstved

 

Menigt medlem

Mogens Kessel

Fuglebjerglundvej 23

Haldagermagle

4250 Fuglebjerg

 

Menigt medlem

Poul Ernst Sandberg

Gravlundsvænge 8

4700 Næstved

 

Menigt medlem

Poul Leif Hansen

Runestenen 112

4700 Næstved

 

Menigt medlem

Ingrid Sofie Rosengren

Akademigrunden 11

4180 Sorø

 

Menigt medlem

Birgit Lund Terp

Kattebjerg 17 1 tv

4700 Næstved

 

Menigt medlem

Jan Kure Kinnberg

Hindholmvej 40

Kvislemark

4262 Sandved

 

Menigt medlem

Holger Eilkær Hansen

Søfronten 15

4736 Karrebæksminde