Aversi Kirke

Aversi Kirke

Sognepræst (kbf.) Pia Abery Jacobsen, tlf. 57646014, mobil 92 43 59 08, mail piaj@km.dk

Kalender med bl.a. gudstjenester fra www.sogn.dk/aversi/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/aversi/menighedsraad/

Kirkens hjemmeside

Bavelse Kirke

Bavelse Kirke

Sognepræst (kbf.) Anette Marie Kruhøffer, mail: amak@km.dk

Menighedsråd fra http://sogn.dk/bavelse/menighedsraad/

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/bavelse/kalender/

Kirkens hjemmeside

Everdrup Kirke

Everdrup Kirke

Konstognepræst Nete E. Rasmussen, tlf. 55 56 40 17, email: ner@km.dk 

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/everdrup/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/everdrup/menighedsraad/

Kirkens hjemmeside

Fensmark Kirke

Fensmark Kirke

Sognepræst Martin Egerup, tlf. 55 54 60 34, email: meg@km.dk

Sognepræst Carsten Willumsen, email: cawi@km.dk

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/fensmark/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/fensmark/menighedsraad/

Kirkens hjemmeside

Fodby Kirke

Fodby Kirke

Sognepræst Jakob Grandjean, tlf. 55 44 22 33, email: jgr@km.dk

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/fodby/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/fodby/menighedsraad/

Kirkens hjemmeside

Førslev Kirke

Førslev Kirke

Konstitueret sognepræst Tommy Toudahl Corfixen, tlf. 22 77 76 78

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/foerslev/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/foerslev/menighedsraad/

 

 

Fuglebjerg Kirke

Fuglebjerg Kirke

Sognepræst (kbf.) Sonja Birgitte Johannesen, tlf. 55 45 31 81, email: sbj@km.dk

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/fuglebjerg/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/fuglebjerg/menighedsraad/

Kirkens hjemmeside: http://fuglebjerg-tystrup-haldagerlille-kirker.dk/

Fyrendal Kirke

Fyrendal Kirke

Konstitueret sognepræst Tommy Toudahl Corfixen, tlf. 22 77 76 78

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/fyrendal/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/fyrendal/menighedsraad/

Glumsø Kirke

Glumsø Kirke

Sognepræst (kbf.) Anette Marie Kruhøffer, mail: amak@km.dk

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/glumsoe/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/glumsoe/menighedsraad/

Kirkens hjemmeside: http://www.glumsoe-bavelse-naesby.dk/245185662

 

Gunderslev Kirke

Gunderslev Kirke

Sognepræst (kbf.) Rikke Milan Nielsen, tlf. 55 45 00 69, email: rmn@km.dk

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/gunderslev/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/gunderslev/menighedsraad/

Kirkens hjemmeside: http://www.skelby-gunderslevkirker.dk/

 

Haldagerlille Kirke

Haldagerlille Kirke

Kirkens hjemmeside: http://fuglebjerg-tystrup-haldagerlille-kirker.dk/

 

Hammer Kirke

Hammer Kirke

Sognepræst Helene Borgmann Hansen, tlf. 55761336, mail: hhan@remove-this.km.dk

Sognepræst Mette Lund Larsen Hovgaard (kbf.), tlf. 55540025 mail: mll@km.dk

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/hammer-naestved/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/hammer-naestved/menighedsraad/

Kirkens hjemmeside: http://www.næstelsøkirke.dk/hammer/

Herlufmagle Kirke

Herlufmagle Kirke

Sognepræst (Kbf.) Birgit Bryld Lorenzen, tlf. 55501055, mail: bblo@remove-this.km.dk

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/herlufmagle/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/herlufmagle/menighedsraad/

Herlufsholm

Herlufsholm Kirke

Sognepræst Henning Marcher (kbf.), Holbergsvej 112, 4700 Næstved, tlf. , mail: hmar@remove-this.km.dk

Sognepræst Thomas Emil Horneman-Thielcke, Herlufsholm Allé 86, 4700 Næstved, tlf. 55720378, mail: teh@remove-this.km.dk

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/herlufsholm/kalender/

Menighedsråds fra http://sogn.dk/herlufsholm/menighedsraad/

Kirkens hjemmeside: http://www.herlufsholmkirke.dk/

 

Holme Olstrup Kirke

Holme Olstrup Kirke

Sognepræst (kbf.) Sanne Elisa Grunnet, Toksværd Bygade 61, 4684 Holmegaard, tlf. 55562046, mail: seg@remove-this.km.dk

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/holmeolstrup/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/holmeolstrup/menighedsraad/

Kirkens hjemmeside: http://www.tho-pastorat.dk/kirkerne/holme-olstrup-kirke/

Holsted Kirke

Holsted Kirke

Hyllinge Kirke

Hyllinge Kirke

Sognepræst (kbf.) Anne Gitte Møller Forslund, Præstelundsvej 3, Marvede, 4700 Næstved, mail:  agmf@remove-this.km.dk, tlf. 55443067

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/hyllinge/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/hyllinge/menighedsraad/

Hårslev Kirke

Hårslev Kirke

Sognepræst (kbf.) Tom Thygesen Daugaard, Hårslevvej 29, Hårslev, 4262 Sandved, mail: totd@remove-this.km.dk,  Tlf. 55 45 63 42

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/haarslev-naestved/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/haarslev-naestved/menighedsraad/

Karrebæk Kirke

Karrebæk Kirke

Sognepræst (kbf.) Jakob Vincens Grandjean, Karrebækvej 863, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde, mail:  jgr@remove-this.km.dk, tlf.  55442233

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/karrebaek/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/karrebaek/menighedsraad/

Kirkens hjemmeside: http://www.karrebaekkirke.dk/

Krummerup Kirke

Krummerup Kirke

Sognepræst (kbf.) Tom Thygesen Daugaard, Hårslevvej 29, Hårslev, 4262 Sandved, mail: totd@remove-this.km.dk,  Tlf. 55 45 63 42

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/krummerup/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/krummerup/menighedsraad/

Kvislemark Kirke

Kvislemark Kirke

Konstitueret sognepræst Tommy Toudahl Corfixen, tlf. 22 77 76 78

Kalender med bl.a. gudstjenester fra http://sogn.dk/kvislemark/kalender/

Menighedsråd fra http://sogn.dk/kvislemark/menighedsraad/