Menighedsrådsvalg 2020

Den 15. september 2020 er der valg til menighedsrådene og selvom der er næsten et år til, er det ikke for tidligt allerede nu at overveje hvordan der kan vil rekrutteres kandidater til valget. Her er en oversigt over hvor der kan hentes hjælp og inspiration til arbejdet.

Valgportal2020
Her findes blandt andet en rekrutteringshåndbog som giver konkrete redskaber til at rekruttere.
Download rekrutteringshåndbogen her 

På siden er der også pr-materialer klar til brug, bl.a. kandidatfoldere, annoncer og plakater, som enten kan printes ud, eller kan bestilles på siden.
Kandidatfolderne kan tilpasse de enkelte sogne. Hvis I får brug for hjælp til det, er i velkomne til at kontakte mig på lpe@km.dk

Valgportal 2020

Kandidatvillighed
En undersøgelse foretaget af Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter viser at det slet ikke så umuligt at skabe interesse om menighedsrådsarbejdet, som meget ellers tyder på.
Se denne video hvor der fortælles om mulige kandidater: Hvem er det der gerne vil stille op, og hvad er den bedste måde at få folk til at stille op til MRvalget.

Video om kandidatvillighed

Menighedsrådsvalg.dk
Som præsenterer menighedsrådsvalget og arbejdet i menighedsrådene.
Her findes også information om hele processen frem mod valget til september.

Menighedsrådsvalg.dk

Godtfrastart.dk
Her findes små videoer med bl.a. en generel introduktion til menighedsrådsarbejdet.
Videoerne kan downloades og bruges f.eks. på sognets facebookside. Husk at henvise til hvor videoen kommer fra. Hvis I laver et link til siden, kan interesserede også gå ind og få flere informationer.

Godtfrastart.dk

Vejledning til download af video

Download, med 4 enkle trin, videoer til brug på f.eks. facebook

Vejledning på DAP
På DAP findes en grundig vejledning i alle aspekter af menighedsrådsvalget. 
Vejledningen er opdelt i tre udgaver, som er målrettet henholdsvis menighedsrådet, kandidater/stillere og valgbestyrelsen. (Vejledningen kræver login på DAP)

Vejledning på DAP

 

Velkomstfolder til Næstved Provsti
Der arbejdes på en lokal velkomstfolder til nye medlemmer af menighedsrådene i Næstved Provsti. Den vil indeholde en velkomst fra provsten, korte beskrivelser af arbejdet i MR og  citater fra lokale menighedsrådsmedlemmer. Folderen kan også bruges til at rekruttere medlemmer, og der kommer en udmelding så snart den er klar til brug.

 

Kursus for valgbestyrelser
Landsforeningen af menighedsråd tilbyder kursus i gennemførsel af valget efter det nye regelsæt. Der er endnu ikke meldt en dato ud for kurserne, men så snart den findes, får I nærmere information.