Formandsmøder

Referat formandsmøde d. 22. januar 2019 i Sct. Mortens Sognegård

Præsentation til formandsmøde d. 22. januar 2019

Andre møder for menighedsrådsmedlemmer

Præsentation fra temadag for kontaktpersoner og formænd d. 19.04.17

Præsenteret af provstikonsulent Steen Otterstrøm

Præsentation fra Folkekirkens uddannelsesambassadører d. 19.04.17

Præsenteret af kordegn Torben Bækgaard-Salling