Præsentation fra temadag for kontaktpersoner og formænd d. 19.04.17

Præsenteret af provstikonsulent Steen Otterstrøm

Præsentation fra Folkekirkens uddannelsesambassadører d. 19.04.17

Præsenteret af kordegn Torben Bækgaard-Salling

Formandsmøder

Intet planlagt indtil videre