Provstesyn og årligt syn over kirker, kirkegårde og andre bygninger

Hvert 4. år afholdes der provstesyn over kirker, kirkegårde og præsteembedernes bygninger.

Ved provstesyn deltager menighedsrådsmedlemmer, præster, provst og provstiudvalgets bygningssagkyndige John Veje. Hvis præsterne ønsker det, kan tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant deltage ved synet.

Provsten sender indkaldelse til alle deltagere i god tid inden provstesynet.

Nederst kan hentes blanketter til udfyldning af synsrapporter

Blanket synsudskrift for præstegårde og boliger - til elektronisk udfyldning

Blanket til synsforretning, kirke og kirkegård - til elektronisk udfyldning