Kirkegårdstakster 2018

Bemærk at taksterne ikke er ændret fra 2017 til 2018, men der er rettet en fejl under §35 pr. yderligere kistegravplads for 30 år. Prisen er rettet fra kr. 6.020,70 til 6.606,90

Kirkegårdstakster 2017

Bemærk at taksterne er gældende fra d. 1. januar 2017
Taksterne er reguleret med 0,198% fra 2016