Kirkegårdstakster 2020

Kirkegårdstakster 2019

Bemærk at timetakst er ændret i forhold til 2018 og der er kommet ny takst for grandækning op til 9 kg. Normanngran.
Desuden er der pristalsreguleret med 1,1% i forhold til 2018.