Kirkegårdstakster 2019

Bemærk at timetakst er ændret i forhold til 2018 og der er kommet ny takst for grandækning op til 9 kg. Normanngran.
Desuden er der pristalsreguleret med 1,1% i forhold til 2018.

Kirkegårdstakster 2018

Bemærk at taksterne ikke er ændret fra 2017 til 2018, men der er rettet en fejl under §35 pr. yderligere kistegravplads for 30 år. Prisen er rettet fra kr. 6.020,70 til 6.606,90