Folkekirkens økonomi

Vejledning vedr. folkekirkens økonomi kan findes på "Den digitale arbejdsplads" DAP, under fanen håndbøger, økonomihåndbog. Som menighedsrådsmedlem kan man logge ind med NemId her: https://loginservice.kirkenettet.dk/OcesAuthPageNG/authenticate/Km/NemIdLogon.aspx

Desuden kan der findes generel information på Kirkeministeriets hjemmeside: http://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/

Lønninger:

Honorarer til menighedsråd og regnskabsførere - se nedenfor

Kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2019 

Finansministeriets lønoversigt pr. 1. oktober 2019

 

 

Foreningscirkulæret - om bl.a. skattefri godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige

Bekendgørelse om: Diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsudvalg samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger over kirker og præsteboliger

Ansøgningsblanket 5 pct. midler 18022019

excel

Honorarer til menighedsråd og regnskabsførere pr. 1. april 2019

vejledende honorartakster 2012

Vejledende honorartakster 2012 for vikarer i organist- og kirkesanger stillinger