Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Kalender

Bekendtgørelse af valgresultat

22. sep

Seneste dato for bekendtgørelse af af valgresultatet samt eventuel indkaldelse til ekstraordinær valgforsamling

Provstiudvalgsmøde

24. sep

Husk at fremsende sager til behandling så de er provstiudvalget i hænde senest 8 dage før.

Syn af bygninger og arealer

01. okt

Seneste dato for menighedsrådenes årlige syn af bygninger og arealer

Seneste aflevering af synsprotokol

15. okt

Menighedsrådene afleverer synsrapport til provstiudvalget

Gennemgang af revisionsprotokollat

15. okt

Menighedsrådene gennemgår revisionsprotokollatet

Godkendelse af årsregnskab

15. nov

Provstiudvalget godkender årsregnskabet

Eventuelt afstemningsvalg

17. nov

Hvis der er indleveret kandidatlister til menighedsrådsvalget

Provstiudvalgsmøde

19. nov

Husk at fremsende sager til behandling så de er provstiudvalget i hænde senest 8 dage før.

Godkendelse af Kvartalsrapport for 3. kvartal

30. nov

Seneste dato for menighedsrådenes godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal

Provstiudvalgsmøde

09. dec

Husk at fremsende sager til behandling så de er provstiudvalget i hænde senest 8 dage før.