Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Forlængelse af covid-19 tiltag

Forlængelse af covid-19 tiltag

- samt anbefaling om brug af hjemmearbejde

Fra DAP 10.12 2021
 
 
Forlængelse af tiltag til håndtering af covid-19 og hjemmearbejde fra den 13. december 2021
 

​På baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen og et flertal i Epidemiudvalget oplyste statsministeren på et pressemøde den 8. december 2021, at der med virkning fra den 10. december 2021 og i dagene herefter indføres en række aktivitetsdæmpende tiltag i forbindelse med håndtering af covid-19.

Følgende nye tiltag finder anvendelse på folkekirkens og andre trossamfunds område:

  • Fra den 13. december 2021 opfordres såvel offentlige som private arbejdspladser til udstrakt brug af hjemmearbejde. Tilrettelæggelsen af det reducerede fremmøde skal ske lokalt under iagttagelse af, at Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger om hygiejne, udluftning, afstand m.v. kan efterleves, men dog således at arbejdspladsen fortsat kan løse sine opgaver med dertil hørende personale. Fremmøde på arbejdspladsen kan evt. ske forskudt for at tage hensyn til myldretidstrafik, og der kan evt. benyttes et fast rotationsprincip for at mindske antallet af potentielle smittekontakter.

Herudover forlænges Kirkeministeriets bekendtgørelse om krav om coronapas på Kirkeministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 fra den 10. december 2021. Det vil sige, at de eksisterende krav om, at deltagere ved gudstjenester, religiøse handlinger, herunder dåb, vielser og begravelser samt menighedsarrangementer skal kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet, såfremt der er adgang for mere end 100 deltagere indendørs og 1000 deltagere udendørs, forlænges. Endvidere forlænges krav om coronapas på folkekirkens videregående uddannelser. Herudover forlænges kravet om opsætning af informationsmateriale om kravet om coronapas samt om muligheden for bortvisning.

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.