Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Læs Kirkeministeriets retningslinjer

Læs Kirkeministeriets retningslinjer

For håndtering af Corona. Opdateret pr. 14. juni

Fra DAP 16/6 2021
 
Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund er blevet opdateret pr. 14. juni 2021.

Retningslinjerne er opdateret med følgende:

  • Krav om mundbind/visir i kirkerne er ophævet pr. 14. juni 2021.
  • Det lille indendørs forsamlingsforbud er hævet til 100 personer pr. 11. juni 2021 og hæves til 250 personer pr. 1. juli 2021.
  • Det udendørs forsamlingsforbud er ophævet pr. 11. juni 2021.
  • Arealkrav lempes til 2 kvm pr. 1 august 2021, uanset om deltagerne står, går eller sidder/knæler.
  • Kirkerne vil fortsat kunne bruge ordningen for større, siddende arrangementer, hvis der er tale om større menighedsaktiviteter.
  • Folkekirken og andre trossamfund har mulighed for at afholde sommerlejre, stævner m.v fra den 14. juni 2021 med flere end 100 deltagere og med maksimalt 500 deltagere. Der er krav om coronapas ved indendørs aktiviteter, hvor der deltager flere end 100. Udendørs gælder et særligt arealkrav på 4 kvm. Se i øvrigt retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter, herunder sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med indendørs aktiviteter og deltagelse af flere personer end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.
  • Mulighed for 50 pct fysisk fremmøde (dog altid 50 personer) på arbejdspladser for medarbejdere, der i dag arbejder hjemme. Procenten vedr. ikke medarbejdere, som arbejdspladsen i forvejen har vurderet, ikke har haft mulighed for at arbejde hjemmefra - fx. varetagelse af kritiske funktioner, produktionsarbejde m.v.

Bilag 1 er desuden opdateret i overensstemmelse med ovenstående punkter.

De opdaterede retningslinjer, bilag 1 samt retningslinjer for sommeraktiviteter kan findes her.

Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk vil blive opdateret hurtigst muligt.

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.