Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

Valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

Onsdag d. 1. september 2021 blev der afholdt orienterings- og opstillingsmøde vedr. valg til provstiudvalget i Næstved Provsti.

Onsdag d. 1. september 2021 blev der afholdt orienterings- og opstillingsmøde vedr. valg til provstiudvalget i Næstved Provsti.

Der deltog 52 menighedsrådsmedlemmer og 15 præster ved mødet.

Se referat fra mødet 

 

Følgende blev opstillet:

 

Opstilling af kandidater til provstiudvalget

Nr.

Kandidat

Sogn

Medlem af MR

Antal stemmer

1

Poul Sandberg

Herlufsholm

Herlufsholm

35

2

Jan Kinnberg

Kvislemark

 

32

3

Birgit Lund Terp

Sankt Peders

Sankt Peders

28

4

Holger Hansen

Karrebæk

 

25

5

Ib Rugbjerg Nygaard

Vallensved

Vallensved

21

6

Pia Holgersen

Holsted

 

11

7

Torben Bækgaard-Salling

Marvede

Marvede

9

8

Niels Nikolajsen

Fensmark

Fensmark

7

9

Leif Dysted Jensen

Sandby

Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg-Sandby

4

10

Leo Andersen

Sankt Jørgens

Sankt Jørgens

4

11

Gustav Nielsen

Sankt Jørgens

 

3

12

Kim Andersen

Sankt Jørgens

 

2

Der blev i alt afgivet 181 stemmer
 

6 medlemmer til provstiudvalget

Det blev besluttet, at der skal vælges 6 medlemmer til provstiudvalget

Er der ikke kommet yderligere kandidatlister, senest fristen den 13. september, aflyses valget og de der er valgt på mødet er valgt ind i prioriteret rækkefølge. De 6 kandidater med flest stemmer er:

Nr.

Kandidat

Sogn

Menighedsråd

Stemmer

1

Poul Sandberg

Herlufsholm

Herlufsholm

35

2

Jan Kinnberg

Kvislemark

 

32

3

Birgit Lund Terp

Sankt Peders

Sankt Peders

28

4

Holger Hansen

Karrebæk

 

25

5

Ib Rugbjerg Nygaard

Vallensved

Vallensved

21

6

Pia Holgersen

Holsted

 

11

 

Opstilling af kandidater til præsterepræsentant til provstiudvalget

Nr.

Kandidat

Sogn

Antal stemmer

1

Christine Pihl

Rønnebæk

14

2

Anne Gitte Møller Forslund

Marvede, Hyllinge, Vallensved

1

Der blev i alt afgivet 15 stemmer

 

Opstilling af kandidater til MR-repræsentant til stiftsråd

Nr.

Kandidat

Sogn

Menighedsråd

Antal stemmer

1

Poul Ernst Sandberg

Herlufsholm

Herlufsholm

50

2

Birgit Lund Terp

Sankt Peders

Sankt Peders

15

 

Valgregler:

Frist for aflevering af kandidatlister til valgbestyrelsens formand er d. 13. september 2021 kl. 16 på provstikontoret, Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved

Lister skal indeholde navn CPR, adresser og underskrifter. Der findes en blanket på Kirkeministeriets hjemmeside og andre steder.

Frist for anmeldelse af listeforbund er d. 20. september 2021.

Sidste frist for klage over valget udløber d. 26. oktober 2021.

Sidste frist for at aflevere en liste med personer, der ønskes som stedfortrædere er d. 1. november 2021.

Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste, aflyses afstemningen. Af de på listen opførte kandidater anses i så fald - alt efter det vedtagne antal medlemmer af provstiudvalget - de i henhold til §§ 8-9 anførte kandidater for valgt. De valgte kandidater anmodes om senest den 1. november 2021 at indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere.

Stk. 2. Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde betingelserne for at være valgbare. De kan anføres som personlige, og indtil 4 personer vil kunne være personlige stedfortrædere for en enkelt kandidat i en bestemt angiven rækkefølge. Samme person kan være stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderne skal skriftligt samtykke i at lade sig udpege.

Stk. 3. Såfremt de valgte kandidater ikke benytter sig af deres adgang til at indlevere en sådan stedfortræderliste, anses de på listen opførte kandidater, der ikke er valgt, som stedfortrædere i den i § 9 angivne rækkefølge.

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.