Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Visning af coronapas

Visning af coronapas

Hilsen fra provsten med information om visning af coronapas ved gudstjenester, kirkelige handlinger og menighedsaktiviteter

Udgivet d. 3-12-21

 

Kære Præster og Menighedsråd i Næstved provsti

Nyhederne er fulde af varsler og bekymringer i vintermørket. Corona er igen en modspiller i vores liv med hinanden, mens vi beskytter os mod mørke og nedbør indendørs. 

Der er hårdt brug for evangeliets lys og glade budskab om, at Gud er os nær – også i modgangen. Som kirke har vi et særligt ansvar for at bringe håb og glæde netop nu, hvor meget ser sort ud.

Tidligere på ugen havde jeg møde med provstiets præster om, hvordan vi kan møde mennesker med det kristne håb under de givne vilkår. Vi er enige om, at vi kan holde trygge gudstjenester i venlige rammer, også med kravet om coronapas ved 100 deltagere, og at vi ikke laver lokale regler, som enten strammer eller løsner de givne retningslinjer.

I Ugeavisen Næstved vil I i kommende uge se en annonce, hvor kirkerne i Næstved provsti ønsker glædelig advent og fortæller, at vi er her og passer godt på de mennesker, som kommer i kirker og sognegårde, så det er trygt at gå i kirke. Ugen op til jul indrykker vi på ny en annonce om julens gudstjenester i provstiet.

Nederst finder information om coronapas ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i sognegården og link til den plakat, som skal udskrives og hænges i kirke og sognegård.

Glædelig advent, må Gud velsigne jer og jeres arbejde, så I bliver en velsignelse for dem, I er sat til at tjene

 

Med venlig hilsen

Anna Kluge

 

 

Information om visning af coronapas

Fra den 29. november 2021 skal der vises coronapas ved gudstjenester,
kirkelige handlinger og menighedsaktiviteter, hvis
  • der deltager mere end 100 indendørs
  • der deltager mere end 1.000 udendørs.

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger
Det er vigtigt, at I lokalt taler om, hvordan I kan gennemføre gudstjenester med mere end 100 deltagere. Ved gudstjenester og kirkelige handlinger afgør præsten, om der skal indføres et loft for antallet af deltagere, eller om deltagerne skal medbringe coronapas for at deltage. Præsten opfordres til at træffe afgørelsen i samråd med menighedsrådet.

Ved kirkelige handlinger opfordres præsten desuden til at træffe beslutningen i samråd med deltagerne.
Hvis jeres kirke kan rumme mere end 100 personer, er det vigtigt, at præsten sammen med deltagerne aftaler, om de forventer, at mere end 100 deltager. Hvis det er tilfældet, skal præsten aftale med deltagerne/de pårørende, at de fortæller gæsterne, at de skal have et gyldigt coronapas for at kunne deltage.

Menighedsaktiviteter
Hvis I planlægger menighedsaktiviteter med mere end 100 deltagere indendørs eller mere end 1.000 deltagere udendørs, er det vigtigt, at I lokalt drøfter, hvordan aktiviteten kan gennemføres med de nye krav om visning af coronapas. Ved menighedsaktiviteter afgør menighedsrådet, om der skal indføres et loft for antallet af deltagere, eller deltagerne skal medbringe coronapas for at deltage.

Kontrol af coronapas
Menighedsrådet skal lægge en plan for, hvordan kontrollen foregår, og hvem der foretager den. Det er Kirkeministeriets vurdering, at menighedsrådet kan beslutte, om de ansatte skal stå for kontrollen af coronapas. Opgaven kan også varetages af andre. 

Undtaget fra at vise coronapas
Følgende er undtaget fra at vise coronapas:

  • børn under 15 år
  • personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget Covid-19 test.
Opsæt information
Der er desuden indført krav om, at der ved lokaler/lokaliteter, hvor der gælder krav om coronapas, skal opsætte informationsmateriale om kravet og om muligheden for bortvisning.
 
Plakater klar til print

I kan finde færdige plakater med informationerne, klar til print på dette link

Fælles decemberannoncer
Der vil i Ugeavisen Næstved blive indrykket to fælles annoncer i december, med information om at kirkerne stadig er åbne og byder velkommen til julegudstjenester og -arrangementer. At vi passer på hinanden og at der kræves coronapas ved mange deltagere,  med en opfordring til at søge flere informationer hos de lokale kirker.

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.