Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Illustration af bygningsrenovering m anlægspulje

Fælles anlægspulje

En fælles anlægspulje i Næstved provsti blev vedtaget på Budgetsamråd 2021

Anlægspuljen træder i kraft 1. januar 2022

Anlægsinvesteringer i Folkekirken er en langsommelig proces både i forhold til behandlingsprocessen, hvor flere øvrige myndigheder i mange tilfælde skal involveres, men også på det rent bevillingsmæssige af pengene til anlægsinvesteringen.

Provstiudvalget har derfor undersøgt, hvordan en anlægspulje kan skabe åbenhed, gennemsigtighed og fællesskab om de midler vi har til rådighed, og ikke mindst i forhold til hastigheden på bevillingerne, og dermed hurtigere proces for det arbejde, der skal udføres. I anlægspuljen sparer vi midler op i en fælles opsparing på samme måde som i kalkningspuljen.

 

Hvorfor en anlægspulje?

 • Erfaringen viser, at et påbegyndt projekt kan blive forsinket i projekteringsfasen, mens et andet er hurtigere klar end forventet.
 • Et presserende behov for midler kan opstå uventet. Med anlægspuljen kan midlerne anvendes til de projekter, hvor der løbende er størst behov.
 • Fordelen ved anlægspuljen er, at den vil skabe en større gennemsigtighed i de midler vi har til rådighed.
 • Formålet med puljen er at fremme fleksibiliteten i de enkelte projekter, og sikre den korteste ventetid til finansiering af sogneprojekter, der hører under anlægsmidler.
 • Vi undgår en langsommelig opsparing i kirkekasserne, hvor midlerne ligger ubrugte i en årrække og forsinker andre projekter.
 • Opsparing til kommende anlægsprojekter sker i fællesskab.

 

Brugen af anlægspuljen

 • Initiativretten, udarbejdelse og udførelse af opgaverne ligger hos menighedsrådene.
 • Projekterne skal vurderes og godkendes efter samme love og regler som hidtil.
 • Arbejdet skal bogføres og udbetales fra kirkekassen, og refunderes fra provstiet. Midler kan også udbetales på forskud, eller a’conto.
 • Principielt kan rådet ikke få lov til at lade et overbudgetteret beløb / overskud gå i kirkekassens frie midler, eller til andet anlæg. Har menighedsrådet ikke brug for hele det godkendte beløb, går resten tilbage til fællesskabet, så andre får gavn af pengene.
 • Anlægspuljen gør det muligt at søge midler hele året, i stedet for at vente til næste års budgetlægning.
 • Lån i stiftet er principielt alene ved nyt kirkebyggeri.
 • Regnskab for puljen fremlægges på budgetsamråd og vil kunne findes på provstiets hjemmeside.

 

Får vi flere penge ved en anlægspulje?

 • Vi har de samme midler, som vi til gengæld kan bruge klogere, spare op og dermed kunne igangsætte større projekter efter behov.

 

Forslaget om fælles anlægspulje blev præsenteret på formandsmøde den 1. juni 2021 - se præsentationen ved at klikke her.

 

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.