Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
ProvstiSkyen

ProvstiSkyen

Et nyt værktøj til dialog om økonomi

Provstiudvalget har besluttet at benytte Provstiskyen fra budgetplanlægningen for år 2022.  ProvstiSkyen er valgt af provstiudvalget fordi det er  en analysemodel, der giver os stor gennemsigtighed i fordelingen af ligningsmidler, hvilket understøtter vores vision om gennemsigtighed og retfærdighed i forvaltningen.

Ved at bruge Provstiskyen er der der fokus på fakta og dokumentation af forholdene i sognene, samt forskellene sognene imellem. ProvstiSkyen giver dermed mulighed for at sikre lige vilkår for sognene på et objektivt grundlag, og vi kan tage højde for befolkningsfremskrivning, kirkelig udvikling og individuelle forhold. Det giver en unik mulighed for at identificere oplagte samarbejder, uhensigtsmæssig drift samt at lære fra ”best-practice” i sognene.

Ved at visualisere den økonomiske fordeling af ligningsmidler i provstiet, kan ProvstiSkyen dermed være en støtte i samtalen om budgetlægningen. Med ProvstiSkyen kan vi visuelt få overblik og  analysere, hvilke formål driftsrammerne bruges til både på sogneniveau og provstiniveau – Ja, senere får vi endda mulighed for at sammenligne os med andre provstier.

Det første år vil vi benytte ProvstiSkyen sammen med det nuværende system, men fra budget 2023 er det planen, at ProvstiSkyen er et fuldt integreret værktøj for budgetlægning og dialog om økonomien i Næstved Provsti.

Læs brochure om ProvstiSkyen

Se video med præsentation af Provstiskyen fra formandsmøde januar 2021

 

Nøgletal

For at kunne bruge ProvstiSkyen, skal der indtastes nogle nøgledata fra hvert menighedsråd. Regnskabstallene kan overføres digitalt, men der vil også være oplysninger der er nødvendige, at menighedsrådene indtaster i løbet af de næste måneder.

Nøgledata der skal bruges:

Kerneydelser:
Antal højmesser

Antal vielser/velsignelser

Begravelser

Plejehjemsgudstjenester

Minikonfirmandhold

Konfirmander

 

Arealer på kirkegården:

Betalte gravsteder (m2)

Ledige gravsteder (m2)

Selvpassede gravsteder (m2)

Fællesareal (m2) –

 

Øvrig jord:

Brakjord (m2)

Landbrugsjord (m2)

Skovjord (m2)

 

Bygninger:

Kirker, kapeller, sognegård, præstegård og øvrige bygninger

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.