Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Julen 2020

Julen 2020

Idékatalog til jul med corona-restriktioner

Udarbejdet af "Julegruppen":  Benedikte Brisson, Tom Daugaard, Kristina Hermansen og Birgitte Saltorp

Nedenstående idékatalog er netop dét: et væld af idéer. Nogle ting passer bedre i landsogne end i bysogne og omvendt.

Nogle af tingene lader sig nemmere gøre end andre, og nogle er forbundet med ikke-budgetterede udgifter til lønninger, materialer og udefrakommende hjælp, men vi forventer, at der er plads i det samlede budget, fordi kirkerne sandsynligvis har sparet på diverse aktiviteter i dette Corona-år.

Hvis kirkerne er under pres i december, kan man med fordel overveje at udskyde arrangementer, der kan udskydes. Alternativt kan man holde flere tjenester/arrangementer.

Fysisk, digitalt og evt. andet

Vi regner gudstjenester, aktiviteter, husbesøg og vandringer med deltagere for fysiske, mens meget af det andet, vi har mulighed for at lave i denne tid, vil være digitalt.

Til det digitale hører både kirkernes hjemmesider, Facebook-sider og andre platforme, som I er til stede på.  

Vi anbefaler en fælles pulje af videoer, meditationer m.v. med alt det gode materiale, som I laver. Indsend gerne indslag I vil dele med andre til lpe@km.dk

Der er lavet en plan for fælles kommunikation af julen i provstiet. Den kan du læse her.

Hent delte juleindslag her.

Bemærk, at videoer ikke er det eneste, folk ser. Hvis der er nogle korte, fyndige bemærkninger eller en fængende, velgennemtænkt artikel, er de hver på deres måde meget værd.

Husk at nævne i kirkeblad, på hjemmesiden m.v. (gerne med links), hvor der kan findes gudstjenester m.v.

Se tips og tricks til at lave god online kirke her.

 

Fælles annoncering af fysiske gudstjenester

Der udarbejdes en fælles liste over fysiske gudstjenester, som offentliggøres på provstiets eksterne hjemmeside: folkekirkennaestved.dk, samt i avisen op til jul. Listen samles af provstikontoret med oplysninger indsendt af sognene:

Dato og sted for gudstjeneste, samt evt. tilmeldingskrav må meget gerne sendes til lpe@km.dk så snart I har planen klar, senest d. 18/11.

 

Flere idéer

Se ideoplæg fra stifterne

 

Adventstiden

Sigurds advent for børn med Snapper kan hentes her

Hvis nogen laver andre børnevideoer (gerne med humor), er der sikkert mange i de forskellige sogne, der gerne vil have lov til at dele den.

En video kunne opfordre til at lave julepynt til plejehjemmet, til kirkens juletræ e.l. (Se f.eks. Skt. Peders påske-videoer.)

Der kan laves en tegnekonkurrence i begyndelsen af adventstiden – opslås via hjemmesiden, Facebook m.v.

”Sæt en stjerne i vinduet” over hele provstiet – den kan tegnes eller være med lys.

Opfordring til at male små sten med julehilsener, som kan lægges rundtom i sognet.

Advents-/julevandring omkring kirken med QR-koder (12 stationer stilles til rådighed)

Videovandringer – relativt nemt at lave. Vandring i lokalområdet, hvor præsten/ præsterne fortæller om søndagens tekst i moderne kontekst – vigtigt allerhøjst at have stikord (ikke manuskript). En samtale mellem to kan fungere godt. Kan deles via fælles pulje.

 

Koncerter

Julekoncerter og Lucia-optog kan holdes udendørs. Husk varmt tøj, støvler og paraply!

 

Plejehjemsgudstjenester

Næstved kommune accepterer ikke plejehjemsgudstjenester i denne tid, så alternative former for hilsener må overvejes: Kan man sende plejehjemmet en julegudstjenestevideo, som de kan vise beboerne i grupper?

Forær evt. plejehjemmene en CD med (jule)salmer, som kan spilles på stuerne og i fællesrum.

Hvis det er muligt på plejehjemmet, kan de ældre sidde i deres stuer og lytte til en advents- eller juleandagt afholdt udendørs. Højtalere er en fordel.

 

Husbesøg

Selv om vi skal være forsigtige med at bringe smitte videre, kan vi bringe folk f.eks. en julestjerne, sætte den på dørmåtten med en hilsen fra kirken, ringe på, træde et skridt tilbage og tale kort med den, som åbner døren.

 

Uddeling af julehjælp

Hvis smitteniveauet er uændret i forhold til september, kan det være nødvendigt at aflevere julehjælpen som under husbesøg. Der kan være behov for en stor gruppe frivillige (med bil).

 

Radiogudstjenester

Der laves stadig radiogudstjenester, som deles på Facebook: folkekirkennaestved.

Der arbejdes på et samarbejde med lokalradioen om evt.  julefortællinger  i adventstiden eller juleradio for børn .

 

Lillejuleaften

Familiegudstjeneste(r) lillejuleaften er allerede ved at blive populære for skilsmissefamilier, så måske en idé at begynde eller at udvide antallet.

Folk vil gerne have det så meget, som det plejer.

 

Juleaften

Kan holdes i den lokale hal. For: Plads. Imod: Det er ikke et kirkerum, så overvej, hvordan man fremtrylle intimitet – der er brug for en kreativ person til at tænke det igennem, og der skal afsættes et beløb til det. Giv folk fornemmelsen af, at dette er noget nyt og spændende! (Et sogn har lavet en stor engel, man kan blive fotografe-ret ved siden af.)

Det kan være nødvendigt at tage stilling til, om man vil have først-til-mølle-princip, eller man vil have lister over gudstjenestedeltagere. Ældre og handicappede skal have mulighed for at sikre sig en plads, så de ikke står ved døren, at der ikke er plads til dem.

 

Billetter

til gudstjenesterne (gratis) kan evt. bestilles via kirkens hjemmeside – overvej, hvem der tager imod bestilling, om og hvordan folk får fysiske billetter eller krydses af (af hvem?) ved indgangen (der skal desværre være en ”udsmider”, som kan henvise til de andre gudstjenester i juleugen (hav gerne en liste at udlevere).

I sogne med kordegne kan vedkommende tage imod indtelefonering af billetbestilling, i småsogne har man brug for en frivillig, som tager telefonen i et bestemt tidsrum.

Brug eventuelt billetto.dk, som også har mulighed for gratis billetter. Alternativt arbejder Danmarks Kirkelige Mediecenter på billet-knapper til hjemmesider.

Husk at tjekke billetlisterne, så I sikrer jer, at nogen ikke med vilje eller af vanvare dobbeltbooker. Listerne kan efterfølgende bruges til at finde folk, for det tilfælde at der skulle have været en smittet til stede i lokalet – folk skal selvfølgelig have besked på at blive væk, hvis de er forkølede eller på anden måde dårlige.

Midnatsgudstjeneste (eller efter-juletræs-gudstjeneste) er også en mulighed – evt. med andre musikere end tidligere på dagen; alternativt synges a capella eller ved hjælp af musik indspillet af kirkens organist. Her kan blive brug for frivillige kirketjenere, hvis kirkens personale skal på igen næste dag.

Udendørs gudstjeneste – sørg gerne for mange tæpper.

Man kan eventuelt gøre opmærksom på, at det er samme tekster til Juleaften som til Juledag.

 

Juledag

Er det muligt i adventstiden at gøre ekstra opmærksom på den stille, stærke, jublende gudstjeneste Juledag? Og er det muligt at have særlig, ekstra musik eller andet i gudstjenesten?

Eventuelt (også) en eftermiddagsgudstjeneste.

Radiogudstjeneste

Julerefleksion i nærradioen om aftenen.

”12 Days of Christmas” – i stedet for adventskalender, kunne vi uddelegere at lave 12 indslag til juledagene (gerne noget om en særlig Jul for den, som fortæller)? Kan laves som både video og radio.

 

Julesøndag (Tredje Juledag)

Nogle steder har tradition for børnegudstjeneste/juletræsgudstjeneste – det kan muligvis ikke anbefales i år. Alternativt kan det laves udendørs.

 

Nytårsaftens Dag

Hvis I ingen tjeneste har denne eftermiddag/aften, men I er vant til mange kirkegængere Nytårsdag, er det værd at overveje en ekstra tjeneste.

 

Nytårsdag

                  Mulighed for både formiddags- og eftermiddagstjenester.

                  Måske et radioindslag om Julens oktav.

 

Helligtrekonger

                 God dag for konfirmanddåb, hvis der er plads.

Man kan gøre opmærksom på, at Helligtrekonger er østkirkens Jul, og evt. gøre noget ud af dette.