Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Forholdsregler ved Corona

 

Forsamlingsforbuddet er lempet

- med virkning fra den 8. juli 2020 

 Derfor er ​FAQ'en på www.folkekirkenspersonale.dk er opdateret den 8. juli 2020 i Q&A1.
Desuden er der lavet en let tilrettet formulering i Q&A4, samt tilføjet Q&A25, Q&A26 og Q&A27.

På side 5 i Retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund er en forældet oplysning om en bekendtgørelses udløbsdato nu fjernet.

 

Ny bekendtgørelse om møder

1/7 2020

Med mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom. 

Læs mere her

 

Individuelle konfirmationer

Læs erfaringerne fra Everdrup Kirke, hvor der den 14. juni blev holdt otte konfirmationer, med i alt elleve konfirmander. 

Hvis nogen står med overvejelser om at konfirmere enkeltvis eller i små hold, er de velkomne til at kontakte Birgitte Saltorp.

Læs erfaringerne her

 

Læs retningslinjer for genåbning

Udsendt 17/5 fra Kirkeministeriet

 

Begravelser og bisættelser

Begravelser og bisættelser

- og arbejdet på kirkegårdene

Læs mere

Menighedsrådenes arbejde

Menighedsrådenes arbejde

Bekendtgørelser i forbindelse med Corona

Læs mere

Landsforeningen af menighedsråd

Landsforeningen af menighedsråd

Samlede Corona-vejledninger

Læs mere