Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Kirketag og tårn

Bygninger og arealer

 

Menighedsrådet har det grundlæggende ansvar for at sognets kirke, dens inventar og udsmykning, kirkegården og de bygninger og arealer, som hører til sognet, bliver holdt i god stand, og at de kan tjene de formål, som de er beregnet til.

 

Kom godt fra start

- med et online-kursus i kirkens bygninger
Lær, hvad menighedsrådet har ansvar for, når det gælder kirkens bygninger og inventar

 

Vejledning i bygge- og renoveringssager

Læs vejledning for menighedsråd om bygge- og renoveringssager af kirker og kirkegårde og øvrige bygninger til brug for kirken. Læs bl.a. om faserne i en byggesag, sagsbehandling og afgørelse.

Vejledningen beskriver også hvordan menighedsrådet og provstiet skal håndtere køb, salg og forpagtning af præsteembedets bygninger og jorde.

Sluttelig kan man læse om, hvad man skal være opmærksom på, som høringspart i plansager, sager der vedrører kirkefredninger eller i sager om øvrige kirkebeskyttelseszoner ved eller omkring kirker.

Se vejledningen på folkekirkens intranet her

Kontakt provstikontoret hvis I har tvivl og spørgsmål om renovering eller arbejder på bygninger og arealer. 

 

Årligt syn

Menighedsrådet skal sørge for, at et årligt syn af bygninger og arealer foretages inden 1. oktober. Formålet med synet er at få foretaget en grundig gennemgang af kirken og kirkegården. Synet afsluttes med en synsrapport på blanket, som sendes til provstiudvalget senest 15. oktober på naestved.provsti@km.dk
 

Synsblanketter

Provstiudvalget har udarbejdet særlige blanketter til brug for syn i Næstved Provsti
Hent blanketterne, med vejledning, i boksen til høje på denne side
(Blanketterne gemmes på egen computer inden udfyldelse)
 
 
 

Provstesyn

Hvert 4. år afholdes der provstesyn over kirker, kirkegårde og præsteembedernes bygninger. Ved provstesynet deltager menighedsrådsmedlemmer, præster, provst og provstiudvalgets bygningssagkyndige John Veje. Hvis præsterne ønsker det, kan tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant deltage ved synet.
Provsten sender indkaldelse til alle deltagere i god tid inden provstesynet.
 
 

Kalkningssamarbejde

25 af provstiets menighedsråd har indgået aftale om at udbyde kalkningsarbejdet udvendigt ved provstiets kirker og kirkegårdsmure.

 

Følgende kalkninger planlægges i 2024:

Fodby

Rønnebæk
Tybjerg
Fuglebjerg – delvis – kun tårn
Glumsø – delvis – kun skib
Evt. Karrebæk – planlægges i efteråret, hvis økonomien tillader det

 
 
 

Fælles anlægspulje

En fælles anlægspulje, skal skabe større gennemsigtighed og fællesskab om de midler vi har til rådighed. Det vil give større hastighed på bevillingerne og dermed en hurtigere proces for det arbejde som skal udføres.

Læs mere om den fælles anlægspulje her.

 

Om skimmelsvamp

Se præsentationen fra mødet om skimmelsvamp i kirker, afholdt d. 20. september 2022:

Miljøvenlig opvarmning og klimatisering af kirker og præstegårde

 

Kirkegårde

 

 

 

 
 
Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.