Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Udviklingspuljen

Udviklingspuljen

Det enkelte menighedsråd kan beslutte meget på egen hånd. Men ved at arbejde sammen, får vi ikke bare flere gode ideer, men også mulighed for at få økonomisk støtte fra udviklingspuljen.

Udviklingspuljen blev oprettet i 2019 for at hjælpe gode ideer på vej. Som en erkendelse af at mange gode ideer blev skrinlagt på grund af den langsigtede budgetlægning, oprettedes puljen, hvor der 4 gange om året kan ansøges om penge til større eller mindre projekter på tværs af provstiet.

Det har blandt andet givet os pilgrimsvandringer i den lokale natur, en telefonisk hjælpelinje for unge og podcasten Maries Rum. Læs om flere gode ideer her.

 

Ansøgningsbetingelser

Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Der kan søges midler for 12 måneder af gangen (fra projektet sættes i gang)

Der kan søges midler til finansiering af arrangementer/projekter som medvirker til at fremme kirken som en relevant aktør i et samfund i stadig forandring.

Midler fra puljen kan søges af præster og menighedsråd fra flere pastorater i fælleskab (evt. 1 pastorat) og af provst og provstiudvalg.

Arrangementer/projekter der går på tværs mellem sognene i provstiet, og som derved kommer mange til gode, har første prioritet.  Arrangementer/projekter, som er sogneorienteret, har anden prioritet."

Bevillinger udbetales efter modtagelse af dokumentation for udgiften, og i henhold til beskrivelsen af bevillingen. Dokumentationen fremsendes til provstikontoret. Der kan udbetales udlæg til de projektansvarlige.

 

Sådan søger I

  1. Beslutning om at søge om midler fra udviklingspuljen skal, hvis menighedsråd og provstiudvalg ansøger, vedtages på et menighedsrådsmøde/provstiudvalgsmøde og ansøgningen skal vedlægges en kopi af beslutningsprotokollen.
  2. Udfyld ansøgningsskemaet - alle felter skal udfyldes.
  3. Vedhæft kopi af mødereferat med beslutning om ansøgning
  4. Fremsend skemaet på mail til naestved.provsti@km.dk.
    Emnefeltet i mail udfyldes: "udviklingspulje ansøgning til "sogne/menighedsråds navn" 

Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

 

Hent ansøgningsskema her 

OBS! Gem ansøgningsskemaet på egen computer og åbn det derfra inden udfyldelse - ellers gemmes det udfyldte ikke med.

 

 

Vedtægter og referater

Læs referat fra bestyrelsesmøde 7. februar 2023

Læs referat fra bestyrelsesmøde 9. november 2022

Læs referat fra bestyrelsesmøde 7. september 2022 

Læs referat fra bestyrelsesmøde 15. juni 2022

Læs referat fra bestyrelsesmøde 8. februar 2022

 

Læs referater fra 2021 og 2020 her

 

Se vedtægt om udviklingsaktiviteter i Næstved Provsti

Se godkendelse af forsøg om udviklingspulje fra kirkeministeriet

Se godkendelse af Skelby-Gunderslev Menighedsråds tilslutning til udviklingspulje

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.