Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Udviklingspuljen

Udviklingspuljen

Fra udviklingspuljen kan der søges midler til finansiering af arrangementer/projekter som medvirker til at fremme kirken som en relevant aktør i et samfund i stadig forandring.

Midler fra puljen kan søges af præster og menighedsråd fra flere pastorater i fælleskab (evt. 1 pastorat) og af provst og provstiudvalg.

Udviklingspuljen skal fremme, at aktiviteter/projekter, som endnu ikke er budgetfastsat, eller som ligger ud over det almindelige aktivitetsliv i kirkerne, kan virkeliggøres gennem finansiering herfra. 

Aktiviteter, som forventes at blive en fast del af sognets/sognenes fremtidige tilbud, bør i efterfølgende år, indarbejdes i driftsrammen.

Arrangementer/projekter der går på tværs mellem sognene i provstiet, og som derved kommer mange til gode, har første prioritet. 

Arrangementer/projekter, som er sogneorienteret, har anden prioritet.

Der kan søges midler for 12 måneder af gangen (fra projektet sættes i gang). Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Bevillinger udbetales efter modtagelse af dokumentation for udgiften, og i henhold til beskrivelsen af bevillingen. Dokumentationen fremsendes til provstikontoret. Der kan udbetales udlæg til de projektansvarlige.

 

Ansøg udviklingspuljen

  1. Beslutning om at søge om midler fra udviklingspuljen skal, hvis menighedsråd og provstiudvalg ansøger, vedtages på et menighedsrådsmøde/provstiudvalgsmøde og ansøgningen skal vedlægges en kopi af beslutningsprotokollen.
  2. Udfyld ansøgningsskemaet - alle felter skal udfyldes.
  3. Vedhæft kopi af mødereferat med beslutning om ansøgning
  4. Fremsend skemaet på mail til naestved.provsti@km.dk.
    Emnefeltet i mail udfyldes: "udviklingspulje ansøgning til "sogne/menighedsråds navn" 

Ansøgningsskemaet sendes til mail: naestved.provsti@km.dk

 

Hent ansøgningsskema her 

OBS! Gem skemaet på egen computer og åbn det derfra inden udfyldelse - ellers gemmes det udfyldte ikke med

 

 

Vedtægter og referater

Se vedtægt om udviklingsaktiviteter i Næstved Provsti

Se godkendelse af forsøg om udviklingspulje fra kirkeministeriet

Se godkendelse af Skelby-Gunderslev Menighedsråds tilslutning til udviklingspulje

Læs referat fra bestyrelsesmøde 9. juni 2021

Læs referat fra bestyrelsesmøde 6. feb. 2020

Læs referat fra bestyrelsesmøde  18. juni 2020

Læs referat fra bestyrelsesmøde 9. sept. 2020

Læs referat fra bestyrelsesmøde 11. november2020

Læs referat fra bestyrelsesmøde d. 11. februar 2021

Læs referat fra bestyrelsesmøde d. 7. april 2021

Vi bruger cookies
På denne hjemmeside anvendes cookies til statistik, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det.