Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Udviklingspuljen

Udviklingspuljen

Fra udviklingspuljen kan der søges midler til finansiering af arrangementer/projekter som medvirker til at fremme kirken som en relevant aktør i et samfund i stadig forandring.

Midler fra puljen kan søges af præster og menighedsråd fra flere pastorater i fælleskab (evt. 1 pastorat) og af provst og provstiudvalg.

Udviklingspuljen skal fremme, at aktiviteter/projekter, som endnu ikke er budgetfastsat, eller som ligger ud over det almindelige aktivitetsliv i kirkerne, kan virkeliggøres gennem finansiering herfra. 

Aktiviteter, som forventes at blive en fast del af sognets/sognenes fremtidige tilbud, bør i efterfølgende år, indarbejdes i driftsrammen.

Arrangementer/projekter der går på tværs mellem sognene i provstiet, og som derved kommer mange til gode, har første prioritet. 

Arrangementer/projekter, som er sogneorienteret, har anden prioritet.

Der kan søges midler for 12 måneder af gangen (fra projektet sættes i gang). Ansøgningsfrister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Bevillinger udbetales efter modtagelse af dokumentation for udgiften, og i henhold til beskrivelsen af bevillingen. Dokumentationen fremsendes til provstikontoret. Der kan udbetales udlæg til de projektansvarlige.

Vedtægt om udviklingsaktiviteter i Næstved Provsti

Læs referat fra bestyrelsesmøde 6. feb. 2020

 

Ansøg udviklingspuljen

  1. Beslutning om at søge om midler fra udviklingspuljen skal, hvis menighedsråd og provstiudvalg ansøger, vedtages på et menighedsrådsmøde/provstiudvalgsmøde og ansøgningen skal vedlægges en kopi af beslutningsprotokollen.
  2. Udfyld ansøgningsskemaet - alle felter skal udfyldes.
  3. Vedhæft kopi af mødereferat med beslutning om ansøgning
  4. Fremsend skemaet på mail til naestved.provsti@km.dk.
    Emnefeltet i mail udfyldes: "udviklingspulje ansøgning til "sogne/menighedsråds navn" 

Ansøgningsskemaet sendes til mail: naestved.provsti@km.dk

Se ansøgningsskema her