Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020

Vigtige datoer 

 

Fælles annoncering af valgforsamling

Hvis I ønsker at deltage i den fælles annoncering indsend da oplysninger om adresse og tidspunkt for mødet til lpe@km.dk senest den 10. august.
 

Bekendtgørelse af valgforsamling

Senest 18. august skal valgforsamlingen annonceres. Udover den fælles annoncering i avisen, skal mødet bekendtgøres ved gudstjenester og på sognets hjemmeside.
Valgbestyrelsen kan også vælge at udsende indbydelser til de stemmeberettigede med Digital Post via Valgsystemet. Find indgang til valgsystemet her (kræver DAP login)
Se vejledning til valgsystemet her (kræver DAP login)

8. september ​Folkekirkens It sørger for, at der leveres valglister til alle menighedsrådskredse til brug for valgforsamlingen.  Læs mere om valglisterne her (Kræver DAP login) 

Valgforsamling

Tirsdag 15. september 2020 afholdes valgforsamling  i de enkelte pastorater/sogne, hvor menighedsrådsmedlemmerne skal vælges.
På dette møde opstilles kandidaterne. De præsenterer sig, og der er mulighed for debat. Der skal gennemføres en skriftlig afstemning blandt de fremmødte stemmeberettigede om de opstillede kandidater.
Skabelon til stemmesedler kan snarest findes i valgsystemet.

Resultatet af denne afstemning afgør menighedsrådsvalget. Der er dog mulighed for, at en senere indleveret liste med kandidater og stillere kan udløse et afstemningsvalg.

Resultat af valgforsamlingen

Valgbestyrelsen indfører resultatet af valgforsamlingen i menighedsrådets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af valgbestyrelsen og dirigenten som afslutning på valgforsamlingen.
Senest den 17. september:
Valgbestyrelsen skal indsende en udskrift af beslutningsprotokollen til stiftsadministrationen.
Valgbestyrelsen sørger for, at resultatet af valgforsamlingen indtastes i Valgsystemet.
(I flersognspastorater er fristen senest to dage efter valgforsamlingen.)
Indsend også senest den 17. september valgresultatet til brug for fælles annoncering. Samt eventuelt oplysninger om afholdelse af ekstraordinær valgforsamling, som skal bekendtgøres sammen med valgresultatet. Send oplysninger til lpe@km.dk
 

Offentliggørelse af valgresultat

Senest 22. september:
Offentliggørelse af resultater for valgforsamlingen og bekendtgørelse af muligheden for at udløse et afstemningsvalg. Udover den fælles annoncering i avisen, skal resultatet bekendtgøres på sognets hjemmeside og ved førstkommende gudstjeneste.
• Resultatet af valgforsamlingen skal være indtastet i Valgsystemet.
• Eventuel Indkaldelse til evt. ekstraordinær valgforsamling.
 

Ekstraordinær valgforsamling 

6. oktober:  Bliver menighedsrådet ikke fuldtalligt ved valgforsamlingen, skal der denne dag afholdes en ekstraordinær valgforsamling. 

13. oktober:  Frist for indtastning af resultatet af evt. ekstraordinær valgforsamling i Valgsystemet. For flersognspastorater, hvor valgforsamlingen har været afholdt en anden dag end 15. september, skal kandidatlister senest være indleveret fire uger efter valgforsamlingen.

 

Aftemningsvalg

Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober, en kandidatliste, udløses et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet.

Afstemningsvalget skal afholdes den 17. november 2020. 

Valgbestyrelsen skal i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet af valgforsamlingen bekendtgøre muligheden for at udløse afstemningsvalg ved indlevering af en kandidatliste.

27. oktober: Frist for aflysning af afstemning, hvis der kun er én gyldig kandidatliste.

Læs om afstemningsvalg her (kræver DAP login)

Efter valget

19. november: Udskrift af valgte medlemmer sendes til den førstevalgte.
24. november: Frist for indsendelse af klager over valget sendes til biskoppen.
28. november: Sidste dag for afholdelse af det konstituerende møde.

29. november: Funktionsperioden starter.

30. november:
• Frist for stiftsadministrationen om at markere i Valgsystemet, om der er modtaget valgklager.
• Frist for valgbestyrelsens aflevering af valgmateriale til menighedsrådet.

1. december: Den nyvalgte formand skal senest meddele til stiftsadministrationen, hvem der er valgt til hvilke funktioner i menighedsrådet, såfremt stiftsadministrationen varetager indtastningsopgaven i Valgsystemet.

15. december: Frist for menighedsrådets makulering og sletning af valglister, valgkort, stemmesedler mv. i sogne, hvor der ikke er modtaget valgklager. Folkekirkens IT sørger for, at valglisterne i de pågældende sogne samme dag slettes fra Valgsystemet.

Udgangen af december: Frist for den nyvalgte formands indtastning i Valgsystemet af, hvem der er valgt til hvilke funktioner i menighedsrådet.

I boksen til højre finder I mere information og  vejledninger til afholdelse af valget.
 

Rekruttering

Her er en oversigt over hvor I kan hente hjælp og inspiration til arbejdet med at rekruttere nye medlemmer til menighedsrådet.
 
Rekrutteringsfolder til Næstved Provsti
En lokal folder til hjælp  til rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer i Næstved Provsti. Den indeholder en hilsen fra provsten,  en kort beskrivelse af arbejdet i menighedsrådet, citater fra lokale menighedsrådsmedlemmer og vejledning til hvordan man stiller op til valget.
Folderen findes her lige klar til print, men kan også tilføjes jeres særlige kontaktoplysninger. Hvis i ønsker dette, så send en mail til LPE@km.dk med de oplysninger i ønsker ført på, så laver vi en ny PDF til jer.
 
Valgportal 2020
Her finder I blandt andet en rekrutteringshåndbog som giver konkrete redskaber til at rekruttere.  På siden er der også pr-materialer klar til brug, bl.a.  kandidatfoldere, annoncer og plakater, som enten kan printes ud, eller kan bestilles på siden.
 
Godtfrastart.dk
Her findes små videoer med bl.a. en generel introduktion til menighedsrådsarbejdet. 

I kan downloade videoerne og f.eks. bruge dem på sognets facebookside. Husk at henvise til hvor videoen kommer fra. Hvis I laver et link til siden, kan interesserede også gå ind og få flere informationer.
Vejledning til download af video