Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020

Afstemningsvalg

Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober, en kandidatliste, udløses et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af kirkeministeriet godkendt blanket.

Afstemningsvalget skal afholdes den 17. november 2020. 

Valgbestyrelsen skal i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet af valgforsamlingen bekendtgøre muligheden for at udløse afstemningsvalg ved indlevering af en kandidatliste.

27. oktober: Frist for aflysning af afstemning, hvis der kun er én gyldig kandidatliste.

Læs om afstemningsvalg her (kræver DAP login)

Blanket til kandidatliste (kræver DAP login)

 

Efter valget

Vigtige datoer

 

  1. oktober
    Er sidste frist for aflysning af afstemningsvalg, hvis der kun er én gyldig kandidatliste. 
  1. november
    Er der blevet udløst afstemningsvalg, finder det sted den 17. november.
    Læs mere om afstemningsvalg her: godtfrastart.dk
19. november: Udskrift af valgte medlemmer sendes til den førstevalgte.
24. november: Frist for indsendelse af klager over valget sendes til biskoppen. 
28. november: Sidste dag for afholdelse af det konstituerende møde.

29. november: Funktionsperioden starter.

30. november:
• Frist for stiftsadministrationen om at markere i Valgsystemet, om der er modtaget valgklager.
• Frist for valgbestyrelsens aflevering af valgmateriale til menighedsrådet.

1. december: Den nyvalgte formand skal senest meddele til stiftsadministrationen, hvem der er valgt til hvilke funktioner i menighedsrådet, såfremt stiftsadministrationen varetager indtastningsopgaven i Valgsystemet.

15. december: Frist for menighedsrådets makulering og sletning af valglister, valgkort, stemmesedler mv. i sogne, hvor der ikke er modtaget valgklager. Folkekirkens IT sørger for, at valglisterne i de pågældende sogne samme dag slettes fra Valgsystemet.

Udgangen af december: Frist for den nyvalgte formands indtastning i Valgsystemet af, hvem der er valgt til hvilke funktioner i menighedsrådet.

I boksen til højre finder I mere information og  vejledninger til afholdelse af valget.
 
 

Det konstituerende møde

Det nyvalgte menighedsråd konstitueres på det konstituerende møde.

Det konstituerende møde skal afholdes inden funktionsperiodens start første søndag i advent den 29. november 2020. Det er den først valgte, der indkalder til mødet.

På det konstituerende møde afgiver nyvalgte medlemmer menighedsrådsløftet, og der er valg til enkeltmandsposter, valgbestyrelse og stående udvalg. Efter mødet skal den nyvalgte formand give sognepræsten besked om menighedsrådets sammensætning, foretage indberetning om konstituering i Valgsystemet og offentliggøre, hvem der er valgt, og hvordan det nye menighedsråd er sammensat.

Indkaldelse til det konstituerende møde
Valgbestyrelsen sender via Valgsystemet en udskrift over de valgte medlemmer af menighedsrådet til det først valgte medlem af det nyvalgte menighedsråd. Udskriften skal være det først valgte medlem i hænde senest torsdag den 19. november 2020. 

Det først valgte medlem indkalder til det konstituerende møde i det nyvalgte menighedsråd og medbringer udskriften over de valgte medlemmer. Det konstituerende møde skal afholdes, inden menighedsrådets funktionsperiode begynder, dvs. inden første søndag i advent den 29. november 2020. 

Læs mere om det konstituerende møde 

 

Opbevaring og kassation af valgmateriale

Valgbestyrelsen afleverer alt fysisk valgmateriale, herunder ugyldige, ombyttede og ikke udleverede stemmesedler til menighedsrådet senest ved udgangen af november 2020.

Stiftsadministrationen skal senest ved udgangen af november 2020 markere i Valgsystemet, om der er modtaget klager over valget i det enkelte sogn.

I sogne, hvor der ikke er modtaget valgklager, skal menighedsrådet senest den 15. december 2020 makulere valglister, valgkort, stemmesedler m.v., der foreligger på papir. Folkekirkens It sørger senest den 15. december 2020 for, at valglisterne for de sogne, hvor der ikke er modtaget valgklager, slettes fra Valgsystemet.

Elektronisk valgmateriale, f.eks. PDF-filer, skal ligeledes slettes.

I sogne, hvor der er modtaget valgklager, må der ikke foretages makulering af papirmateriale eller sletning fra Valgsystemet, før valgklagen er endelig afgjort.