Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Få støtte til at gøre kirken mere grøn

Få støtte til at gøre kirken mere grøn

Der kan nu søges om støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2021, som i år har fokus på klimaet og kirken.

​Den Folkekirkelige Udviklingsfond yder økonomisk støtte til initiativer, der fremmer udviklingen af folkekirkens arv og virke.
 

Den folkekirkelige Udviklingsfond blev etableret i 2007 og uddeler ca. 2 mio. kr. årligt. I alt har 205 projekter fået tilsagn om støtte fra Udviklingsfonden. Klimaet og kirken er i særligt fokus for projekter støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond i 2021. Fonden støtter ideer, som sigter efter at gøre folkekirken mere grøn, klimavenlig og bæredygtig.

I december 2019 præsenterede et bredt flertal i Folketinget en aftale om en klimalov, som bl.a. skulle sikre, at Danmark reducerer sin udledning af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Folkekirken har ikke et fast defineret reduktionsmål, men Den folkekirkelige Udviklingsfond vil med indsatsområdet for 2021 gerne bidrage til den grønne omstilling, som Folketinget lægger op til. Folkekirken er en del af samfundet og vil derfor gerne bidrage til at løse samfundsmæssige problemer.

Folkekirken kan med sin daglige drift, mange bygninger og mange udendørs arealer på forskellige måder bidrage til den grønne omstilling. Derudover har folkekirken en stor berøringsflade med engagerede mennesker i hele landet.

Den folkekirkelige Udviklingsfond vil med indsatsområdet Klimaet og kirken gerne bidrage til at fremme grøn omstilling og klimavenlige løsninger med respekt for den historiske arv, som folkekirken har ansvaret for.

Den folkekirkelige Udviklingsfond vil i 2021 særligt støtte projekter, som har til formål at bidrage og inspirere til grøn omstilling i relation til folkekirkens bygninger, kirkegårde, jorder og daglige virke.

Ansøgningsfristen for projekter til årets tildelinger er den 1. november 2020, og ansøgningsskemaet kan du finde her.

Der ydes ikke støtte til enkelte personers studie- og uddannelsesprojekter eller kommercielle projekter, dvs. projekter som sigter på at skabe produkter til videresalg og profit. Støtte ydes som startkapital. Der kan ikke ydes støtte til rene driftsudgifter.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden bedømmer de indkomne ansøgninger med inddragelse af Præsteforeningen og indstiller herefter til ministeren, hvilke projekter der skal støttes. Det forventes, at offentliggørelse af støttemodtagere kan ske ved udgangen af 2020.

Læs mere om Den Folkekirkelige Udviklingsfond, ansøgningsprocessen og vilkår her.

Fra DAP -  17/6 2020

 

Foto: folkekirken.dk