Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Menighedsrådenes arbejde

Menighedsrådenes arbejde

Bekendtgørelser i forbindelse med Corona

18/5

Læs retninglinjerne for genåbning 

Som træder i kraft 18/5

 

Gør opmærksom på forholdsreglerne i kirken og til møder

Folkekirken har lavet materiale til opslag, både i kirken og  på kirkens facebook og hjemmeside med informationer om forholdsreglerne ved genåbning.

Se dem her.

Plakat til ophæng fra sundhedsstyrelsen

Download plakaten "forebyg smitte" fra sundhedsstyrelsen her.

 

Tjekliste til genåbning af korvirksomhed

20/5 - Denne tjekliste kan danne grundlag for dialogen mellem menighedsrådet og medarbejdere om, hvordan korvirksomheden kan genoptages sundhedsmæssigt forsvarligt i den lokale kirke. 
 

Vejledning om nadver

18/5 - Vejledning fra biskopperne om nadver efter åbning af kirkerne

 

 

 

13/5 2020

Ny frist for afholdelse og bekendtgørelse af orienteringsmødet

Kirkeministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse, der ændrer i fristen for afholdelse af orienteringsmødet.

Ændringen betyder, at menighedsrådet beslutter tidspunktet for orienteringsmødet, der blot skal være afholdt senest fredag den 21. august 2020.

Fristen for bekendtgørelse af orienteringsmødet er også ændret, således at dette nu skal ske senest 2 uger inden afholdelse af orienteringsmødet.

 

Bekendtgørelsen kan ses her.

 

Fælles annoncering annulleret

Annonceringen af mødet den 9. juni er annulleret, så alle menighedsråd nu har mulighed for at planlægge en ny dato for mødet, hvis ønsket.

I løbet af i dag vil vi udarbejde en plan for hvordan vi så kan lave en form for fælles annoncering alligevel, så vi får bedst mulig omtale af valget. Vi udsender planen til alle menighedsråd, straks den er klar.

 

Folkekirken kan genåbne fra 18. maj

Der vil stadig være krav om at overholde sundhedsmyndighedernes krav om bl.a. deltagerbegrænsning og smitteminimerende tiltag.

Nye retningslinjer for genåbningen af kirkerne forventes at komme i løbet af denne uge.

11/5

 

Sådan kan regnskabets vedtagelse dokumenteres
ved telefon- eller videomøder.

Regnskabet skal stadig afleveres senest 1. maj. Se brev fra kirkeministeriet.

24/4 2020

 

Ny bekendtgørelse om om arbejdet i menighedsrådene

Samt provstiudvalg, budgetudvalg m.v. Se brev fra Kirkeministeriet.

7/4 2020

 

Orienteringsmødet udsat til 9. juni

Samtidig er det ikke længere en forudsætning, at orienteringsmødet afholdes sammen med menighedsmødet.

7/4 2020

 

Ny aftale om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19

Orientering om afvikling af ferie, afspadsering og anden frihed i forbindelse med covid-19

27/3 2020

 

Kirkeministeriet ændrer frister

Nye frister for aflevering af regnskaber og udmelding af foreløbige budgetramme

samt Ny frist for beslutning om oprettelse af fælles menighedsråd med virkning for menighedsrådsvalget 2020

20/3 2020