Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti
Nu må der være mere end 50 ved udendørs arrangementer

Nu må der være mere end 50 ved udendørs arrangementer

- hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned. 

fra DAP - 9/6 2020

Folkekirken og andre trossamfund får nu mulighed for at gennemføre udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter mv. for flere end 50 personer, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned.

Det skyldes at en ny bekendtgørelse fra sundheds- og ældreministeren med virkning fra den 9. juni 2020 har ændret reglerne for hhv. indendørs og udendørs arrangementer samt reglerne om arealkrav.

Det giver for eksempel mulighed for at afholde gudstjenester og lignende i præstegårdshaver eller på andre arealer, som kirken råder over. Der bliver også mulighed for at være flere tilstede ved indendørs aktiviteter i kirker og andre lokaler, som kirken råder over, hvis deltagerne i det væsentlige knæler eller sidder ned.

Kirkeministeriet har derfor revideret retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund.

Retningslinjerne er afstemt med den nye bekendtgørelse fra sundheds- og ældreministeren om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

De reviderede retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund kan ses på Kirkeministeriets hjemmeside.

Det skal understreges, at retningslinjerne er dynamiske og løbende tilpasses situationen.

Kirkeministeriet reviderer desuden FAQ'en på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forbuddet mod store arrangementer med over 500 deltagere gælder fortsat for alle aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, også ved begravelser og bisættelser.