Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Ny opdatering af retningslinjer vedr. covid-19

Ajourføring af retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund og FAQ om samme den 20. august 2020

Da Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt ny bekendtgørelse vedr. forsamlingsforbud m.m. har Kirkeministeriet opdateret såvel retningslinjer som FAQ den 20. august 2020
 

​Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen gælder fra den 19. august 2020.  

De fleste af de regler og retningslinjer, der hidtil har været gældende for kirke- og troslivet, er forlænget indtil den 31. oktober 2020.  

Som noget nyt er er udendørs begravelser og bisættelser og den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, omfattet af et forsamlingsforbud på 200 personer – uanset om deltagerne står op eller sidder ned. 

Ved indendørs begravelser og bisættelser - herunder den del af begravelsen/bisættelsen, der foregår i folkekirkens eller andre trossamfunds lokaler - gælder forsamlingsforbuddet ikke, men her begrænses deltagerantallet af arealkravet - maksimalt 1 pr. 2 kvm., hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned, og 1 pr. 4 kvm., hvis deltagerne står op eller går rundt. 

På baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets nye bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger m.m., har Kirkeministeriet revideret retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund. I kan finde de reviderede retningslinjer her

FAQ'enwww.folkekirkenspersonale.dk vil løbende blive opdateret med spørgsmål og svar.