Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Sådan offentliggør I valgresultatet

Sådan offentliggør I valgresultatet

Husk at annoncere valgresultatet i avisen senest 22. september

For at sikre at så mange som muligt bliver bekendt med, hvem der er valgt til menighedsrådet skal valgresultatet offentliggøres som minimum:

 

  • Til valgforsamlingen
  • I en lovpligtig annonce i dag- el. ugeaviser - senest 1 uge efter valget
  • Ved førskommende gudstjeneste
  • På sognets hjemmeside
Der bliver ikke lavet fælles annoncering af valgresultaterne
 
 

Alle steder skal der bekendtgøres:

- resultatet af valgforsamlingen (dvs. navne på de valgte til menighedsråd samt stedfortrædere)

- og orienteres om muligheden for at indlevere en kandidatliste og dermed udløse et afstemningsvalg.

 

I orienteringen om muligheden for at udløse et afstemningsvalg skal det fremgå:

  • Hvormange medlemmer der skal vælges 
  • Hvor mange stillere, der skal underskrive kandidatlisten (samme antal, som antal menighedsrådsmedlemmer der skal vælges i sognet)
  • Menighedsrådets funktionsperiode
  • Hvor kandidatlisten kan afleveres (to bemyndigede, heraf en med bopæl i sognet)
  • Hvornår kandidatlisten kan afleveres (mulighed for træffetider)
  • Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt formular

 

På valgportalen kan I finde skabelon til annonceringen af valgresultatet.  Se skabelonen her (kræver login)