Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Begravelser og bisættelser

Begravelser og bisættelser

- og arbejdet på kirkegårdene

Opdatering af FAQ vedr. begravelser og bisættelser

Coronasmitte.dk indeholder under overskriften "Rigspolitiet: Religiøse handlinger m.fl." bl.a. svar på "Hvad med kirkelige og andre religiøse begivenheder som konfirmationer og begravelser. Er det lovligt at gennemføre disse ?" Teksten er d.d. blevet præciseret, så det fremgår klarere, at reglen om, at der maksimalt må tillades adgang for en person pr. fire kvardratmeter guvlareal, ikke gælder udendørs, herunder ved udendørs jordfæstelse på en kirkegård i forbindelse med en begravelse.

Kirkeministeriet har d.d. udbygget den eksisterende FAQ på folkekirkenspersonale.dk – QA2 om hvilke kirkelige og religiøse handlinger der kan gennemføres i folkekirken og andre trossamfund?

QA2 kan ses her

 

Ny opdateret vejledning til begravelser

Opdateret 1/5

 

Generel vejledning om urnenedsættelser under Covid-19 restriktionerne

 

Se eksempel på hvordan Skt. Jørgens Kirke tog Corona-forholdsregler ved en bisættelse.

 

Retningslinjer for adfærd og arbejde på kirkegårdene

Opdateret 25/3

 

Vejledning vedrørende anvendelse af transmission fra kirkerne 

 24/3 2020

 

Vejledning om begravelsesform ved bisættelser

- til præster, menighedsråd og kirkegårde
19/3 2020