Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Indefrosne feriepenge

Indefrosne feriepenge

Fremrykket udbetaling af lønmodtagernes feriemidler har ikke betydning for menighedsrådenes budgetter

Selv om regeringen har besluttet at fremrykke udbetalingen af tre uger af lønmodtagernes opsparede feriemidler, får det ikke betydning for menighedsrådenes og provstiudvalgenes budgetter. Staten lægger pengene ud.

Regeringen indgik den 15. juni en bred aftale om genopretning af dansk økonomi. Aftalen indeholdt bl.a. udbetaling af tre uger af de feriemidler, som er opsparet til senere udbetaling pga. den nye ferielov. Kirkeministeriet har efterfølgende fået en del spørgsmål til de økonomiske konsekvenser af denne aftale for menighedsråd og provstiudvalg.

Finansministeriet har nu oplyst Kirkeministeriet, at fremrykningen af udbetalingen sker således, at staten lægger ud for de beløb, som udbetales. Arbejdsgiverne indbetaler herefter midlerne til Lønmodtagernes Feriemidler efter de samme regler, som hele tiden har været gældende.

Menighedsråd og provstiudvalg kan derfor fortsat vælge:

  • at indbetale hele beløbet i 2021
  • at indbetale beløbene løbende i perioden frem til medarbejderne vælger at forlade arbejdsmarkedet
  • at indbetale beløbene når lønmodtagernes feriemidler opkræver disse, svarende til det tidspunkt, hvor lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

 

Kirkeministeriet har ikke modtaget oplysninger om, hvorvidt der skal ske tidlig indberetning af opsparede beløb af hensyn til udbetalingen. Når Kirkeministeriet hører mere om dette, vil der selvfølgelig blive sendt information ud.

 

Fra DAP 24/6 2020