Inspiration og information til menighedsråd i Næstved Provsti

Nyt om det offentlige orienteringsmøde – og annoncering af mødet

Nyt om det offentlige orienteringsmøde – og annoncering af mødet

Kirkeministeriet har den 13. maj 2020 udstedt en ny bekendtgørelse, der ændrer i fristen for afholdelse af orienteringsmødet.

Ændringen betyder, at menighedsrådet selv beslutter tidspunktet for orienteringsmødet, der blot skal være afholdt senest fredag den 21. august 2020.
Fristen for bekendtgørelse af orienteringsmødet er også ændret, således at dette nu skal ske senest 2 uger inden afholdelse af orienteringsmødet.

Det betyder at menighedsrådet, hvis I ønsker det, kan fastsætte en ny dato for afholdelsen af mødet.

Vi laver fælles annoncer i Ugeavisen Næstved hver 14. dag, hvor de møder der afholdes i den periode bekendtgøres med den rette frist. Hvis I har jeres oplysninger med i denne annoncering opfylder I kravet om bekendtgørelse i dagspressen.  

Det kræver dog at I sender oplysningerne om jeres møde i rette tid til provstikontoret. Se plan for frister her:

 

Oversigt over fælles annoncering af offentlige orienteringsmøder

Der annonceres løbende efter nedenstående skema, så bekendtgørelsesfristen overholdes.

Hvis menighedsrådet ønsker at deltage i den fælles annoncering skal oplysninger om:

Mødedato, tid og sted fremsendes til lpe@km.dk

 

Mødet afholdes i perioden:

(Begge datoer er inkl.)

Seneste dato for fremsendelse
af oplysninger til lpe@km.dk

Annonceringsdato

9. juni - 10. juni

15. maj

20. maj

11. juni - 24. juni

22. maj

27. maj

25. juni - 8. juli

5. juni

10. juni

9. juli - 22. juli

19. juni

24. juni

23. juli - 5. august

 

3. juli

8. juli

6. august -21. august

10. juli (pga ferie)

22. juli

 


Husk også at møderne skal bekendtgøres på kirkens hjemmeside og til gudstjenesterne  - også 14 dage før arrangementet.

 

Fælles annoncering af valgforsamling og valgresultat

Vi laver også en fælles annoncering af valgforsamlingen samt bekendtgørelsen af valgresultatet. Der kommer mere information om dette senere.

Se skema for bekendtgørelser og annoncering her.

 

Idéer til mere valgkampagne

Lav opslag på Facebook og skriv pressemeddelelser.  Snarest vil I  på hjemmesiden kunne finde en oversigt over idéer til opslag og historier, der kan fortælles i pressen og på sociale medier op til valget.

Provstiet har  fået en fælles facebookside, hvor vi vil lave en valgkampagne, som I er meget velkomne til at dele på jeres egne medier. Ligesom vi forsøger at følge med på jeres Facebooksider og dele eksempler fra det spændende kirkeliv i provstiet.

Se provstiets fælles Facebookside

 

Hvis I har lavet gode arrangementer, eller har andre gode idéer til hvordan vi kan få mange til at stille op til det vigtige menighedsrådsarbejde, så skriv det endelig til lpe@km.dk – så deler vi det på hjemmesiden til glæde for alle.